Share this page on
Steun Creative Europe Budget Back

Steun Creative Europe Budget

17 Feb 2020

OPROEP AAN HET KABINET OM VOORGESTELDE BUDGETVERHOGING EU CREATIVE EUROPE TE STEUNEN

Wij, de leden van het Europaplatform – culturele, creatieve en erfgoedinstellingen die zich inzetten voor een democratisch, innovatief en divers Europa – roepen u op de voorgestelde verdubbeling van het EU Creative Europe budget 2021-2027, van €1,4 miljard naar €2,8 miljard te steunen. Daarnaast vragen we uw steun in Europa om 1% van het totale EU-budget aan cultuur toe te kennen. Creative Europe is het enige EU-programma specifiek voor de culturele en creatieve sector en is slechts 0,15% van het totale EU-budget. Dit is bij lange na niet proportioneel gezien de sector’s bijdrage aan de Europese economie. De culturele en creatieve sector is goed voor €509 miljard toegevoegde waarde aan het BBP en creëert meer dan 12 miljoen full-time banen (= 7,5 % van de EU’s werkgelegenheid).

Desondanks staat cultuur zeer laag op de politieke agenda. De sector blijft structureel ondergewaardeerd en krijgt te weinig financiële steun.

WAAROM IS DIT BELANGRIJK VOOR NEDERLAND?

Nederlandse cultuurinstellingen zijn zeer actief in Europa, maar bovenal zeer succesvol in Europese samenwerkingsprogramma’s. Dit is voor Nederland van belang om hun kennis, netwerk en impact te vergroten, tot vernieuwende initiatieven te komen en de positie van Nederlandse kunst en cultuur in Europa te verstevigen.

Binnen het subprogramma cultuur van Creative Europe zijn 102 projecten met Nederlandse betrokkenheid gesteund voor ruim 64 miljoen euro sinds de start van het huidige programma in 2014 tot 2017. Het slagingspercentage van Nederlandse aanvragers ligt ruim hoger dan het Europees gemiddelde. Voor grootschalige samenwerkingsverbanden ligt dat bijvoorbeeld op 31%, waar het Europees gemiddelde op 17 % ligt. Gemiddeld ging een derde (32%) van het totaalbudget naar projecten met Nederlandse deelname. In de afgelopen vier jaar hebben Nederlandse culturele organisaties 694 keer samengewerkt met organisaties uit 38 verschillende Europese landen. Daarbij werd Nederland de laatste jaren ook steeds succesvoller in het aanvragen van grootschalige samenwerkingsprojecten. Het aandeel van Nederland als projectleider is ieder jaar opnieuw gegroeid. Klein land, grote ambitie!

Ook de Nederlandse deelname aan het subprogramma MEDIA, dat investeert in film, televisie, nieuwe media en games, presteert goed. Sinds 2014 is Nederland een stabiele en substantiële factor in de Europese filmindustrie: Nederland behoort tot de top 10 van film producerende landen, dat blijkt ook uit het onderzoek van European Audiovisual Observatory. In 2017 heeft Nederland na Frankrijk en Duitsland de hoogste bijdrage uit het MEDIA programma weten te halen. Nederland wordt geroemd om haar internationale filmfestivals zoals het IFFR te Rotterdam, IDFA en Cinekid in Amsterdam (tevens onderdeel van de basisinfrastructuur) en het internationale korte filmfestival Go Short te Nijmegen.

WAAROM CULTUUR IN EUROPA UW STEUN VERDIENT:

  • Het European Talent Exchange Programme (ETEP), ondersteund door Creative Europe en gecoördineerd door Eurosonic Noorderslag, is voor de Europese Commissie een ‘flagship project’ en een essentiële schakel van talentontwikkeling in de muzieksector. Diversiteit binnen Europese muziek is bovendien hard nodig, wanneer muziek voor veel mensen de enige toegang tot cultuur is.
  • Door de titel van Europese Culturele hoofdstad in 2018 – co-gefinancierd door Creative Europe – staan Leeuwarden en Friesland op de kaart als cultuurbestemming in Europa.
  • Nederlandse steden (o.a. Amsterdam, Eindhoven, Leeuwarden, Rotterdam en Utrecht) scoren hoog en zijn leidend in de Culturele en Creatieve steden monitor binnen de EU.
  • Landen met een rijk kunst- en cultureel leven zijn leidend in innovatie – cruciaal voor het oplossen van de complexe maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag voor staan.
  • De maatschappelijke waarde van de culturele sectoren is hoger dan de maatschappelijke kosten. Cultuur voegt jaarlijks meer toe aan de welvaart dan de belastingbetaler erin stopt.
  • Toegang tot kunst en cultuur stelt kinderen en jongeren in staat hun eigen identiteit te ontwikkelen en om zich verschillende talen en uitdrukkingen eigen te maken.
  • Een robuuste culturele infrastructuur bevordert de Europese samenwerking, economische groei en sociale duurzaamheid.
  • Cultuur vormt de basis van alle menselijke expressie en van het vrije woord. Vrijheid om zich uit te drukken door middel van kunst en cultuur is een voorwaarde voor de positieve ontwikkeling van Europa in de toekomst.

We hopen te kunnen rekenen op uw steun op 20 februari tijdens de Europese Raad, zodat de culturele en creatieve sector kan blijven samenwerken in Europa.

Hoogachtend,

Het Europaplatform, bestaande uit:

Kunsten ‘92 European Cultural Foundation (ECF)

Europa Nostra

H401

DutchCulture

Waag

Boekman Stichting

Paradiso

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)

Amsterdam Research Institute for the Arts and Sciences, Gerrit Rietveld Academie

Eurosonic Noorderslag

Vandejong

Theater Rotterdam

If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revoluti

Het Europaplatform is een initiatief van Kunsten ’92, European Cultural Foundation, Culture Action Europe en Europa Nostra en bestaat mede uit Nederlandse cultuur-, creatieve en erfgoedinstellingen die actief zijn in Europa. Het platform heeft als doel belangenbehartiging vanuit deze sectoren kracht bij te zetten en daarmee te streven naar een sterke Europese cultuuragenda die bijdraagt aan een democratisch, innovatief en divers Europa.

Website by HOAX Amsterdam